Peenemuende

Peenemuende se nachází na severní části ostrova Usedom. Areál byl od ostatního světa oddělen ostnatým drátem a rozděloval se na dvě části Peenemuende-východ, který spadal pod správu Wehrmachtu tak jako celý projekt rakety A-4 a Peenemuende-západ, kde se nacházelo letiště Luftwaffe a probíhaly experimenty se střelou V-1 raketovými stíhačkami apod. Peenemuende-východ se dále dělilo na "závod Jih" se dvěma velkými výrobními halami plánovanými pro sériovou výrobu A-4 ze které sešlo a ze "závodu Sever", což byl hlavní vývojový závod s množstvím budov. Dále na sever se nacházela řada zkušebních stanovišť pro komponenty A-4 a raketu Wasserfall. Starty raket A-4 probíhaly většinou ale jen na stanovištích P7 a P10. Uprostřed ostrova se nacházela 3 zkušební stanoviště z nichž bylo dokončeno jen P11. Měla sloužit pro komplexní zkoušky raket ze sériové výroby. Na konci války (březen 1945) byl areál opuštěn a jednotky SS vyhodily 80% budov do vzduchu. V uplynulých letech byl areál nepřístupný, protože zůstalo vojenské letiště a radarová stanice. Teprve na začátku 90. let došlo k určitému uvolnění. V současné době existuje pouze bývalá výrobna kapalného kyslíku a elektrárna která sloužila až do 70. let, dnes se v ní nachází muzeum. Zbytek areálu tvoří hromady trosek silně porostlé vegetací. Obrys stanoviště P7 je stále dobře patrný a také stále existuje chladící žlab, který je naplněný vodou a zarostlý vegetací. Ostatní zařízení jsou v takovém stavu, že je obtížná dokonce i lokalizace.

Panoramatický pohled na zkušební stanoviště P7 a P10: